News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

 

Měření hluku na lokomotivách ČD Cargo

ČD Cargo již v minulosti při opravách vyšších stupňů nechalo provést na několika lokomotivách řady 363 úpravu mezistěn stanovišť. Tato úprava spočívá v zaizolování mezistěn hmotou pohlcující zvuk. Zda je odhlučnění účinné a hladina hluku se snížila, se dá zjistit jedině porovnáním hlučnosti na lokomotivě vybavené úpravou mezistěny a na lokomotivě bez úpravy, přičemž měření je třeba provést za zcela identických podmínek.

Proto 9. dubna 2019 proběhlo v SOKV Ústí nad Labem měření hluku na stanovištích lokomotiv řady 363, kdy se porovnávala hlučnost na stanovišti lokomotivy s instalovaným odhlučněním a bez něj.

Z naměřených hodnot vyplynulo, že instalací odhlučnění na lokomotivě 363.072 došlo ke snížení hlukové zátěže a dosazená protihluková izolace účel plní. Zvuková izolace sníží nejen maximální hlučnost pronikající na stanoviště ze strojovny, ale i průměrnou hladinu hluku, které je strojvedoucí během své směny vystavován.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics