Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. - změna č. 08

S účinností od 1.7.2018 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 08.

Předmětem Změny č. 08 SPP jsou zejména tyto skutečnosti:

  • zrušení hotovostních plateb a držení cenin v pokladnách;
  • zrušení prodeje plomb přepravcům, nákup plomb přímo od výrobce;
  • novelizace odbavování zásilek pod celním dohledem, služeb celního zástupce ČD Cargo;
  • změny v agendě mimořádných zásilek;
  • úpravy v agendě změn přepravních smluv, zvýšena úloha obchodního manažera;
  • dílčí sjednocení zásad pro VNVK a ostatní smluvní manipulační místa;
  • zvýšena důležitost informací na internetových stránkách – odkazy na web ČD Cargo.

Příslušné změny jsou v textu barevně odlišeny.

Úplné znění SPP se zapracovanou Změnou č. 08 je přístupné pro registrované zákazníky na internetové adrese www.cdcargo.cz-Čím se řídíme-Přepravní podmínky.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00