Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. - změna č. 09

S účinností od 1.1.2019 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 09.

Předmětem změny č. 09 SPP jsou zejména tyto skutečnosti:

  • celková úprava textu v souvislosti s transformací manipulačních míst typu „všeobecná nakládková a vykládková kolej“ na „smluvní manipulační místa“;
  • prodloužení lhůty k objednání vozu k nakládce ze tří na pět;
  • upřesnění textu k bezpečnosti práce při ložných manipulacích;
  • sjednocení formuláře „Výkazu vozů“ v Příloze 4 SPP pro konvenční a kombinovanou dopravu;
  • upřesnění technologie při vystavování „Plných mocí“ v Příloze 6 SPP;
  • doplnění právní formulace do „Odevzdávkových a Návratových listů“ v Příloze 9 SPP;
  • doplněna nová Příloha 19 se zásadami pro přepravu zásilek ve vlacích „ad hoc“;
  • celkové upřesnění textu v souvislosti s vývojem nákladní přepravy.

Podstatné změny jsou v textu barevně odlišeny.

Úplné znění SPP se zapracovanou Změnou č. 09 je přístupné bez registrace na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/Přepravní podmínky.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics