Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. - změna č. 10

S účinností od 1.5.2019 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 10.

Předmětem změny č. 10 SPP jsou zejména tyto skutečnosti:

  • umožnění výjimky ze zákazu posunu s vozy přistavenými k ložné manipulaci v čl. 2.11.13;
  • v souvislosti se změnami pravidel pro použití tranzitního režimu při přepravě zboží po železnici přepracován článek 3.13.2.7;
  • v Příloze 8 upraven text bodu 1.4 o uznávání plomb jiných dopravců;
  • v Příloze 16 zrušeno krátkodobé držení vozů mimo přepravní smlouvu; tyto případy bude nově řešit odbor hospodaření s kolejovými vozidly ČD Cargo;
  • v Příloze 19 doplněna ustanovení pro objednávku vlaku ad hoc.

Podstatné změny jsou v textu barevně odlišeny.

Úplné znění SPP se zapracovanou Změnou č. 10 je přístupné bez registrace na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/Přepravní podmínky.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics