Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

Tarif ČD Cargo, a.s. na rok 2018 – změna č. 1

ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 01.07.2018 změnu č.1 Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ) na rok 2018.

Předmětem změny č.1 TVZ 2018 jsou tyto skutečnosti:

  • v souladu s rozhodnutím o nákupu vozových plomb zákazníky přímo u výrobce se ruší poplatek doplňující PD 80.18;
  • vzhledem k plánovaným opravám manipulačních ploch ve vybraných stanicích se zavádí poplatek zohledňující náklady na provedení oprav;
  • v souladu s potřebou zajištění správného zacházení s nákladními vozy se zavádí poplatek za nevhodné zacházení s železničním vozem.

Úplné znění Tarifu ČD Cargo, a.s. se zapracovanou změnou č. 1 je přístupné pro registrované zákazníky na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/TarifyInfoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00