News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

 

Tarif ČD Cargo, a.s. na rok 2019 – změna č. 2

ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 01.05.2019 změnu č.2 Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ) platného na rok 2019.

Hlavním předmětem změny č. 2 TVZ 2019 je doplnění nových poplatků doplňujících v celní oblasti v souvislosti se změnou celní legislativy. Dále došlo k upřesnění některých tarifních ustanovení a zásad pro uplatňování poplatků.

Podstatné změny jsou v textu barevně odlišeny.

Úplné znění Tarifu ČD Cargo, a.s. ve znění změny č.2 je umístěno na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/Tarify.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics