2TRAIN

Projekt 2Train (TRAINing of TRAIN Drivers in safety relevant issues with validated and integrated computer-based technology = Výcvik strojvedoucích v bezpečnostních otázkách prověřenou a integrovanou technologií, využívající výpočetní techniku) je řešen v rámci programu 6. rámcového programu pro vědu a výzkum – Priorita FP6-2005-Transport-4 "Sustainable development, global change and ecosystems". Doba trvání projektu je 36 měsíců (1.9.2006 - 30.9.2009). 

Hlavním koordinátorem je Univerzita Wurzburg IZVW – Centrum dopravních věd. Mezi další partnery patří společnosti provozující železniční dopravu (ČD, DB AG a SNCF), přední evropští výrobci simulátorů (UPM, CORYS T.E.S.S. a Kraus-Maffei Wegmann) a výzkumné instituce a univerzity (Institut Jana Pernera, Rail Training Institute a Univerzita Passau).

Celkové náklady projektu za celé projektové období budou činit více než 3,7 mil €, přičemž příspěvek z EU bude činit více než 2,1 mil €.

Od 1.7.2009 se projektovým partnerem stala také společnost ČD Cargo, a.s., která má odpovědnost na dokončení posledního pracovního balíčku č. 5, tj. zpracování posledních závěrečných zpráv o celém průběhu realizace projektu a zároveň poskytnutí doporučení jakým směrem by se mělo vzdělávání strojvedoucí ubírat v budoucnu.

Hlavní cíle projektu

Na základě zkušeností z minulých let je cílem projektu 2TRAIN vypracování evropských norem pro výcvik strojvedoucích a poskytnutí nejvhodnějšího návodu pro účinné a nákladově efektivní použití technologií výcviku na zvýšení bezpečnosti, využívajících nejnovější výpočetní techniku. Výchozím bodem projektu 2TRAIN byl porovnávací (benchmarkingový) výzkum technologie, obsahu, modelů a metod výcviku, které se již v Evropě používají.

Pro harmonizaci dnešních rozmanitých technologií výcviku a umožnění normalizovaného hodnocení strojvedoucího bude vypracováno společné datové rozhraní, které bude zavedeno do tří simulačních pilotů (španělského / francouzského / německého). Kromě toho bude realizován pilot e-learningové výuky (Česká republika), tzv. CBT moduly. Ve druhé fázi budou vypracovány společné simulační scénáře výcviku a moduly CBT, které se zaměří především na výcvik způsobilosti a schopností krizového řízení pro jednání ve zřídka se vyskytujících nebezpečných situacích. Skutečné jednání účastníků výcviku bude srovnáváno s předepsaným cílovým chováním. Výsledky budou uloženy v databázi hodnocení.

Aktuální stav a popis jednotlivých částí realizace projektu je pravidelně zveřejňován ve Vědecko-technickém sborníku Českých drah. Dosavadní články, které vyšly:

  • 1. díl – číslo VTS 24, "Hlavní způsoby využití simulátorů pro strojvedoucí – sborník první výstupů projektu 2Train"
  • 2. díl – číslo VTS 26, "České dráhy, a.s. rozšiřují vzdělávání o nové technologie. Vývoj e-learningových kurzů je ve finální fázi"
  • 3. díl – číslo VTS 27, "Vyhodnocení kvality nových vzdělávacích technologií v rámci projektu 2Train pro strojvedoucí je u konce"

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen k 31. prosinci 2009 předáním všech závěrečných zpráv popisujících kompletní průběh projektu včetně vyhodnocení dosažení cílů projektu odpovědným zaměstnancům Evropské komise. Ve zkratce je možné konstatovat, že hlavní cíle projektu se podařilo naplnit. V rámci projektu byly vyvinuty systémy hodnocení výcviku strojvedoucích na simulátoru bez omezení národních specifikací požadavků na chování strojvedoucích. V českém prostředí se podařilo vyvinout kolekci elektronického vzdělávání, které se v současnosti stává základem pro celkovou koncepci distančního vzdělávání ve společnostech ČD, a.s., a ČD Cargo, a.s.

Jednotlivé výstupy jak z vědecké tak i z vývojové části projektu jsou shrnuty ve dvou zprávách v anglické verzi

Druhá uvedená zpráva je zároveň stručným výtahem z předložených závěrečných zpráv předložených Evropské komisi. Na překladu dokumentů se v současné době pracuje.

Garant projektu za společnost ČD Cargo, a.s.: Mgr. Dušan Pouzar, odbor lidských zdrojů, dusan.pouzar@cdcargo.cz


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics