ČD Cargo bojuje s růstem nákladů, zůstalo v zisku

Společnost ČD Cargo, a.s., coby největší tuzemský železniční nákladní dopravce a nejvýznamnější dceřiná společnost Českých drah, a.s., dosáhla za první pololetí roku 2022 zisk před zdaněním (EBT) dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 214 mil. Kč. Společnost tak zatím dokázala navzdory bezprecedentnímu růstu takřka všech nákladových vstupů a přes řadu negativních dopadů plynoucích z probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině udržet v prvním pololetí letošního roku kladný výsledek hospodaření. Jen náklady na trakční energii vzrostly meziročně o více než 400 mil. Kč.
Do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD segment nákladní dopravy tvořený výsledky ČD Cargo a jejími dceřinými společnostmi přispěl ziskem po zdanění (EAT) ve výši 126 mil. Kč. Za první pololetí letošního roku přepravila Skupina ČD Cargo na vlastní licence celkem 32,5 mil. tun zboží, tedy o 1,4 mil. tun více v meziročním srovnání.

„S objemy přeprav za první pololetí jsem spokojen a splnily naše očekávání. Bohužel zatím pokračuje pokles přeprav pro automobilový průmysl, který se nachází v recesi. Nárůst v ostatních komoditách však tento pokles vyrovnal. Rostly především přepravy hnědého uhlí, u něhož jsme v souvislosti s energetickou krizí vlastně nezaznamenali konec topné sezony a vozíme ho stále víc. Pozitivní trend vykazují také přepravy pohonných hmot a přepravy pro metalurgický průmysl. Rovněž to vypadá, že se po pandemii koronaviru pomalu stabilizuje i kombinovaná doprava, což je pro železnici velmi důležité“ doplňuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

K udržení pozitivního výsledku hospodaření i přes dramatický růst nákladů přispěla participace na společných přepravách pod značkou ČD Cargo v zahraničí, především v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Expanze pokračuje také prostřednictvím nejmladší dceřiné společnosti ČD Cargo Adria, která se orientuje na Balkán. Právě realizace mezinárodních přeprav umožnila ČD Cargo pružněji reagovat na změnu zbožových toků vyvolaných válečným konfliktem na Ukrajině.

Rozvoj mezinárodních přeprav by nebyl možný, pokud by Skupina ČD Cargo nepokračovala v investicích do obnovy a modernizace parku nákladních vozů a lokomotiv, což je nezbytnou podmínkou pro úspěšné působení železničního dopravce na evropském dopravním trhu. Investiční výdaje za první pololetí roku 2022 dosáhly hodnoty téměř 2,2 mld. Kč.

„Máme za sebou další velmi náročné období, ve kterém jsme obstáli se ctí, ale to složitější nás ještě bohužel čeká. S určitou nervozitou vyhlížíme druhé pololetí, a především příští rok, který optikou dalšího dramatického růstu nákladových vstupů může znamenat zásadní zlom pro celý segment železniční nákladní dopravy, a nejen pro ni. Rovněž se velmi vážně zabýváme prvními náznaky ochlazování poptávky u ocelářů, což vnímáme jako další indikátor poklesu výkonnosti celé ekonomiky nejen v České republice, ale minimálně v evropském regionu. Navzdory všem negativním faktorům chceme hrát klíčovou roli na trhu železniční nákladní dopravy i v budoucnosti a jsme připraveni pokračovat ve spolupráci se všemi našimi zákazníky a dodavateli a společně toto nelehké období překonat“ dodává předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby