Aktuality

ČD Cargo potvrzuje proměnu v moderního evropského dopravce

Společnost ČD Cargo, a. s., největší dceřiná společnost Českých drah, a.s., a člen skupiny ČD, která se zabývá nákladní železniční dopravou, realizovala v roce 2019 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 664 mil. Kč. Do konsolidovaného výsledku skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 608 mil. Kč.

Skupina ČD Cargo přepravila v roce 2019 na vlastní licence celkem 65 mil. tun zboží, což znamenalo mírný meziroční pokles výkonů. Na tuzemském dopravním trhu však ČD Cargo stabilizovalo svůj tržní podíl a pokračovalo v expanzi do zahraničí.

Loňský rok nám ukázal, jak rychle se situace na dopravním trhu může měnit a jak je ČD Cargo závislé na vývoji některých průmyslových odvětví. Po úspěšném prvním pololetí roku 2019 jsme se museli vypořádat s poklesem výkonů v řadě klíčových komodit, a to v důsledku klesající výroby elektrické energie z fosilních paliv v České republice, evropské situace v metalurgii a nižší produkce automobilového průmyslu. O to významnější je pro nás pokračující expanze do zahraničí, kde hledáme nové obchodní příležitosti. Aktivně již působíme v Polsku, Rakousku, Německu i na Slovensku a teritorium budeme dále rozšiřovat, abychom dokázali uspokojit požadavky našich zákazníků v celoevropském kontextu,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Ivan Bednárik.

Důležitou součástí strategie společnosti jsou obnova technického parku a vstup na zahraniční trhy. Tyto kapitálově náročnější aktivity musí být podpořeny řadou investic, které spolu s vyšší cenou elektrické energie a růstem osobních nákladů v souladu se situací na pracovním trhu přispěly k mírnému meziročnímu poklesu zisku.

Ivan Bednárik k tomu dodává: „Rok 2019 byl ve znamení modernizace parku nákladních vozů a lokomotiv, kam směrujeme maximum našich prostředků. Pořídili jsme další interoperabilní lokomotivy, ale i nové diesely pro svoz a rozvoz jednotlivých vozových zásilek. Náš vozový park jsme rozšířili o nové velkokapacitní JUMBO cisterny, univerzální vysokostěnné vozy řady Eanos a plošinové nákladní vozy pro přepravy širokého spektra komodit s využitím vyměnitelných nástaveb. Modernizujeme také stávající vozidlovou kapacitu, aby byla dlouhodobě použitelná pro mezinárodní přepravu zboží.

Na přelomu roku 2019/2020 se začalo v Číně šířit virové onemocnění nazvané COVID-19. V březnu letošního roku již bylo zřejmé, že se jedná o pandemii celosvětového charakteru. Většina evropských států přijala postupně řadu opatření, která mají šíření tohoto viru zpomalit. Jen velmi obtížně lze odhadnout, jak dlouho bude tato situace trvat a jak zásadní dopad bude mít na tuzemskou a globální ekonomiku. „Naším cílem bylo a zůstává i v současné situaci zachovat provoz železniční nákladní dopravy v plném rozsahu a v maximální možné míře eliminovat negativní dopady této krize na naši společnost. Přijali jsme řadu nepopulárních opatření, protože nechceme a ani nemůžeme spoléhat jen na případnou pomoc od státu. Nečeká nás lehké období, ale věřím, že jsme v posledních letech vybudovali silnou a stabilní společnost, která svoji pozici na evropském dopravním trhu obhájí,“ doplnil předseda představenstva.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby