Hodnocení dobrovolné dohody na zvyšování energetické účinnosti mezi MPO a ČDC za rok 2021

V minulých dnech proběhlo hodnocení druhého roku trvání Dobrovolné dohody v oblasti zvyšování energetické účinnosti, kterou společnost ČD Cargo, a.s. uzavřela s MPO s platností od roku 2020, jako první firma v ČR. Opatření ze strany největšího železničního nákladního dopravce byla v roce 2021 tak jako v přechozím roce zaměřena na modernizaci vozidlového parku pořizováním hnacích vozidel s vyšší energetickou účinností a rozvíjení systému měření a hodnocení trakční spotřeby až na úroveň jednotlivých vlaků a technologie jízdy strojvedoucích. Efekt přináší i převody dalších přeprav ze silnice na železnici, jako výsledek aktivní obchodní politiky a korektních vztahů s přepravci, což v dnešním turbulentním ekonomickém prostředí není úplnou samozřejmostí.

Opatření realizovaná v roce 2021 znamenala snížení spotřeby energie o 28 471 MWh při snížení emisí CO2 o 6 789 tun. Je třeba také připomenout, že většina přínosů vykázaných v rámci opatření z roku 2020, se bude následně kumulovat až do roku 2030.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby