Aktuality

Kolokvium „Budoucnost železničního průmyslu“

Dne 7. září 2020 se v prostorách pražského hotelu Grandior uskutečnilo kolokvium s názvem „Budoucnost železničního průmyslu“. Za ČD Cargo se kolokvia zúčastnil výkonný ředitel Tomáš Tóth, dalšími diskutujícími pak byli Jan Sechter, náměstek ministra dopravy, Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu a Václav Nebeský, předseda představenstva Českých drah. Železniční průmysl zastupovali pánové Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva firmy Škoda Transportation a Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha.

Účastníci kolokvia diskutovali mimo jiné na téma zelené dohody pro Evropu, národního plánu obnovy a implementace ETCS. Tomáš Tóth přítomné seznámil mimo jiné se zajímavými údaji o spotřebě energie. Ta je v případě železniční dopravy cca 7x nižší než u silniční přepravy. Tomu odpovídá i produkovaná uhlíková stopa, která se dnes pohybuje na úrovni 21 g/čtkm u železnice a 67 g/čtkm u silnice.

Závěrem moderátorka kolokvia, Tatina Molková, prorektorka Univerzity Pardubice, zdůraznila, že uplynulé období potvrdilo, že železniční doprava dokáže fungovat téměř za všech okolností a do budoucna je potřeba se dívat pozitivně.

Foto: Tomáš JohánekInfolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby