Aktuality

Na začátku září bude zahájen odvoz odpadu po tornádu z deponie Mikulčice

6. září 2021 by z jihomoravských Mikulčic měl odjet první vlak ložený odpadem, který byl po tornádu v posledním červnovém týdnu a následném odstraňování jeho následků, soustředěn v areálu dolu Mír v Mikulčicích. Společnost Purum ve spolupráci s ČD Cargo a firmou Thermoservis již zahájila zpracování 35 tisíc tun odpadu, který odtud bude odvážen výhradně po železnici.

Odhadem 210 tisíc tun odpadu se nachází ve třech shromaždištích v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hodoníně. Odhadované množství není konečné, odpad po likvidačních a demoličních pracích stále přibývá. Stávajících zhruba 35 tisíc tun odpadu v deponii Mikulčice tvoří směsný objemný a směsný stavební odpad. Momentálně probíhá příprava k odvozu, spočívající v mechanickém třídění odpadu. Separovány jsou zejména železo, dřevo či nebezpečné azbesty. Průběžně probíhá akreditovaný rozbor odpadů, odvoz, dotřídění na koncovém zařízení a následné využití nebo odstranění odpadů. Separovaný směsný objemný a směsný stavební odpad bude nakládán speciální těžkou technikou společnosti Thermoservis do nástaveb Innofreight a společností ČD Cargo odvážen do zařízeních společností Purum a CELIO, a to s důrazem na maximální možné materiálové a energetické využití odpadu.

„Jedna vlaková souprava se 72 nástavbami Innofreight pojme asi 1 200 tun odpadu, což odpovídá jízdě sedmdesáti plně naložených vozidel s odpadem,“ říká Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s. „To při stávajícím objemu odpadu znamená odklonění více než 2 000 nákladních vozidel a úsporu téměř 1 000 tun CO2,“ doplňuje Tomáš Tóth. „Pracovníci společnosti Purum v obcích zasažených tornádem pomáhají od samotného počátku. V postižených Mikulčicích máme naši provozovnu. V areálu dolu Mír Mikulčice zajišťujeme deponii pro třídění a využití stavebních sutí a dalších odpadů, které po sobě živel zanechal. Jsme rádi, že pomůžeme odstranit následky tornáda do úspěšného konce,“ říká jednatel společnosti Daniel Kraft a upřesňuje: „Odpad, k jehož zpracování a odvozu jsme se smluvně zavázali, bude odvezen do konce ledna příštího roku. Zpracování odpadů v jihomoravských obcích na základě výsledků výběrového řízení zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství spolu se svými subdodavateli, mezi kterými je také česká odpadová společnost Purum.“Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby