Aktuality

Nové dluhopisy ČD Cargo

Společnost ČD Cargo, a.s., dne 20. dubna 2022 emitovala dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 40 mil. EUR, s emisním kurzem 100% jmenovité hodnoty dluhopisů, splatností k 31.12.2028, a s pevným úrokovým výnosem ve výši 1,92 % p.a.

Hlavní investorem byla Všeobecná uvěrová banka, a.s. pobočka Praha, hlavním manažerem a administrátorem emise byl UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Výtěžek z této emise dluhopisů bude použit k všeobecným korporátním účelům, zejména k investiční a rozvojové činnosti.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby