Aktuality

Bezpečnost železničního provozu musí být prioritou

21. dubna 2021 došlo při odjezdu osobního vlaku z železniční stanice Řikonín k mimořádné události, kdy osobní vlak najel do klády, která spadla z železničního vozu při jeho nakládce.

Upozorňujeme proto všechny odesílatele dřeva na nutnost dodržování bezpečnosti při nakládce dřeva. V případě, že při nakládce přepadne kulatina na opačnou stranu vozu do provozovaného kolejiště, musí pracovník provádějící nakládku na překážku IHNED upozornit zaměstnance Správy železnic a dopravce a neprodleně zajistit odstranění překážky.

On-line event ČD Cargo

Ve středu 21. dubna odpoledne uspořádalo ČD Cargo historicky první on-line event pro své zákazníky a obchodní partnery. Děkujeme za účast a především za kladné ohlasy. A snad situace umožní, abychom se brzy sešli i osobně. Záznam z akce naleznete na https://www.vysilame.tv/cargoInfolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby