Aktuality

Podpis smlouvy s Evropskou investiční bankou

Akciová společnost ČD Cargo uzavřela smlouvu s Evropskou investiční bankou (EIB) o zajištění finančních prostředků prostřednictvím investičního úvěru. Podpis smlouvy je plně v souladu se schváleným podnikatelským plánem společnosti na rok 2021 a umožní pokračovat v naplňování strategických cílů, mezi které patří i obnova vozidlového parku a expanze do zahraničí. Proto budou finanční prostředky investovány mimo jiné do pořízení až 50 interoperabilních lokomotiv, 140 vozů pro kombinované přepravy nebo vybavení dalších lokomotiv evropským zabezpečovačem ETCS. Maximální výše úvěru je ze strany EIB schválena na úrovni 130 mil. EUR. Tyto finanční prostředky je možné čerpat po dobu 36 měsíců od účinnosti smlouvy. Dle podmínek EIB je z těchto prostředků možné pokrýt až 50 % investičních nákladů konkrétních projektů. Podpisu smlouvy předcházela rozsáhlá finanční analýza ze strany EIB, na jejímž základě bylo ČD Cargo vyhodnoceno jako spolehlivý a vhodný partner pro čerpání investičního úvěru.

„Podpisem této smlouvy byl završen rozsáhlý, takřka roční schvalovací proces ze strany EIB, kde byla posuzována celková ekonomická kondice společnosti a ČD Cargo v ní bylo vyhodnoceno jako spolehlivý a vhodný partner pro čerpání investičního úvěru. Pozitivní hodnocení společnosti ČD Cargo se odrazilo i ve velice výhodných úvěrových podmínkách,“ uvedl Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby