Aktuality

Provoz „tichých vozů“

S platností od 1. ledna 2020 začíná Švýcarsko uplatňovat Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/774 týkající se snižování hluku z provozu železničních vozů. Upozorňujeme všechny zákazníky, že k přepravě do Švýcarska nebo tranzitem přes Švýcarsko budou přebírány zásilky ložené pouze ve vozech vybavených tichými brzdovými špalíky. Jde o vozy, které mají vedle nápisu o typu brzdy další označení „K“, „L“, „LL“, popř. u vozů s kotoučovou brzdou je uvedeno písmeno „D“.

Přerušení dopravy mezi Čínou a Ruskem

Doprava mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou je dočasně přerušena. Na základě nařízení vlády Ruské federace č. 140-r ze dne 30. ledna 2020 je od pátku 31. ledna přerušena doprava na hraničních přechodech mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Přijaté opatření má dočasný charakter do normalizace epidemie koronaviru. O dalších případných krocích, které by měly vliv na plynulost železniční přepravy, vás budeme informovatInfolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby