Aktuality

Bezpečnost železničního provozu musí být prioritou

21. dubna 2021 došlo při odjezdu osobního vlaku z železniční stanice Řikonín k mimořádné události, kdy osobní vlak najel do klády, která spadla z železničního vozu při jeho nakládce.

Upozorňujeme proto všechny odesílatele dřeva na nutnost dodržování bezpečnosti při nakládce dřeva. V případě, že při nakládce přepadne kulatina na opačnou stranu vozu do provozovaného kolejiště, musí pracovník provádějící nakládku na překážku IHNED upozornit zaměstnance Správy železnic a dopravce a neprodleně zajistit odstranění překážky.

Prodej nepotřebných lokomotiv

Na https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/422685 byly zveřejněny podrobné informace o prodeji 24 nepotřebných lokomotiv ČD Cargo. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 27. května 2021.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby