Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. změna 15

S účinností od 1.7.2022 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 15.

Předmětem změny č. 15 SPP je vymezení platnosti SPP na území České republiky, upřesnění údajů pro objednávání mimořádných zásilek a doplnění zásad pro vyplňování Odevzdávkových a Návratových listů. Zároveň je text SPP aktualizován v souladu s vývojem legislativy v nákladní přepravě.

Změny v textu jsou barevně odlišeny.

Úplné znění SPP se zapracovanou Změnou č. 15 je přístupné na internetové adrese www.cdcargo.cz-Čím se řídíme-Přepravní podmínky.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby