Uhlíková stopa ČD Cargo

V sekci ČD Cargo – O nás – ESG zveřejňujeme certifikát výpočtu uhlíkové stopy společnosti ČD Cargo. Připojujeme se tak k firmám, které se aktivně zajímají o svůj dopad na životní prostředí. Problematikou ESG se nyní velmi vážně zabýváme, abychom byli připraveni na nový reporting dle CSRD a ESG se tak stalo nedílnou součástí naší firemní strategie.

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. V případě podniku stanovuje uhlíková stopa množství skleníkových plynů, které souvisí s jeho činností. Výpočet uhlíkové stopy podniku ČD Cargo, a.s., byl proveden v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol. Jedná se o nejpoužívanější výpočtový nástroj pro inventarizaci skleníkových plynů podniků a organizací. Umožňuje managementu podniku emise nejen změřit, ale následně plánovat a řídit jejich postupné snižování.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby