Změna úhrady poplatků za pobyty vozů ČD Cargo u vybraných zahraničních dopravců

Z důvodu změny způsobu hrazení poplatků za pobyt vozů po dobu pobytu vozů u dopravce TCDD je pro přepravy zásilek ve vozech ČD Cargo, a.s. do Turecka a dopravovaných dopravcem TCDD (75) vyhlášen ZAN 040-75-2023 s účinností od 1.2.2023. Jako výjimka ze ZAN, platí záznam "PD84.75" v nákladním listu CIM. Tímto záznamem se zákazník zároveň zavazuje zaplatit (podle typu loženého vozu) poplatek PD 84.75 uvedený na www.cdcargo.cz v sekci Čím se řídíme.

Obdobně jsou řešeny (vydán ZAN, aktuální sazebník PD je k dispozici na www.cdcargo.cz v sekci Čím se řídíme) i přepravy zásilek ve vozech ČD Cargo, a.s. pro následující dopravce:

  • PD 27.34 pro přepravy s dopravci 0041 HSH, 0044 ŽRS, 0050 ŽFBH, 0062 ŽCG, 0065 MŽ, 2172 Srbija Kargo (tranzit přes Srbsko)
  • PD 84.01 pro přepravy do Itálie s dopravcem 2183 Mercitalia Rail
  • PD 84.72 pro přepravy do Srbska s dopravcem 2172 Srbija Kargo
  • PD 84.83 pro přepravy do Itálie s dopravcem 3499 Compagnia Ferroviaria Italiana


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby