Tabulky záloh na zahraniční přepravné

Tabulky záloh na zahraniční přepravné ( TZZP ) umožní žst. stanovit zálohu za přepravu po zahraničním úseku v případech, kdy nebude moci stanovit cenu dle tarifů, které má k dispozici. Zálohu bude žst. vybírat v těch případech, pokud v NL CIM nebude uvedena smlouva o centrálním zúčtování nebo bude uvedena neplatná smlouva o centrálním zúčtování nebo bude-li plátci přepravného nařízena platba v hotovosti.

Pozn.: Při dovozu do ČR lze použít pro výpočet zálohy na zahraniční přepravné zápisy železničních podniků v jednotlivých účetních oddílech NL CIM.

Záloha na zahraniční přepravné se stanoví tak, že se sloučí za pomoci tabulek záloh na zahraniční přepravné ceny za:

  • traťový úsek ČR A - podle tarifu TVZ nebo mezinárodních tarifů
  • průvoz za zahraniční úsek B1… - podle průvozních TZZP
  • dovoz za zahraniční úsek C - podle dovozních, vývozních TZZP

Záloha = A + B1… + C

PRŮVOZNÍ TABULKY jsou zpracovány tak, že kilometrické vzdálenosti jsou zprůměrovány. Ke vzniklé vzdálenosti jsou pro jednotlivé hmotnostní stupně přiřazeny částky podle příslušných tranzitních tarifů.

TABULKY PRO DOVOZ A VÝVOZ jsou zpracovány tak, že jsou rozděleny do pásem po 200 km a pro každé pásmo jsou pro jednotlivé hmotnostní stupně přiřazeny částky podle příslušných tarifů.

51 Polsko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
52 Bulharsko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
53 Rumunsko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
55 Maďarsko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
56 Slovensko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
72 Srbsko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
73 Řecko Dovoz a vývoz DIUM  
78 Chorvatsko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
79 Slovinsko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
80 Německo Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
81 Rakousko Dovoz a vývoz DIUM Tranzit
83 Itálie Dovoz a vývoz DIUM  
84 Nizozemí Dovoz a vývoz DIUM  
85 Švýcarsko Dovoz a vývoz DIUM  
87 Francie Dovoz a vývoz DIUM  
88 Belgie Dovoz a vývoz DIUM