News

Měření spotřeby elektrické energie

V České republice byl v lednu letošního roku zaveden tzv. hybridní model, podle kterého je spotřebovaná trakční energie dopravcům účtována podle uskutečněných dopravních výkonů nebo dle naměřených hodnot spotřebované elektrické energie na hnacím vozidle. Započal tak přechod na systém rozúčtování spotřeby trakční elektrické energie (TEE) na základě její reálné spotřeby. Postupně bude upuštěno od systému rozúčtování pomocí smluvních měrných spotřeb, který odebranou TEE dělí mezi dopravce podle dohodnutého klíče.

Nutnou podmínkou pro přechod na způsob rozúčtování podle skutečné spotřeby TEE je tedy mimo jiné vybavení hnacích vozidel systémem pro měření trakční elektrické energie. ČD Cargo má v tuto chvíli takový systém instalován a aktivován na 170 hnacích vozidlech různých řad včetně nejnovějších interoperabilních lokomotiv. A na dalších 12 hnacích vozidlech je vybavení ve stádiu rozpracovanosti.

V souvislosti s naplněním nutné podmínky pro přechod na způsob rozúčtování podle skutečné spotřeby TEE byla také zahájena realizace projektu s názvem „Vybavení hnacích vozidel ČD Cargo, a.s. systémem měření spotřeby energie“. V rámci tohoto projektu ČD Cargo plánuje vybavit celkem 118 hnacích vozidel ř. 111, 123, 130, 181, 182, 210 a 240. Pro projekt ČD Cargo využije finanční podporu v rámci Operačního programu Doprava, konkrétně výzvy č. 45 - Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie. Spolufinancování bylo schváleno na základě Ministerstvem dopravy vydaného schvalovacího protokolu 31. října 2018 a celková finanční podpora činí maximálně 50 % způsobilých výdajů.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.