News

Nové dluhopisy ČD Cargo

Společnost ČD Cargo emitovala 17. července 2019 dluhopisy s celkovou jmenovitou hodnotou 1 miliarda Kč. Vedoucím manažerem emise byla ING Bank N.V., organizační složka Praha; administrátorem a kotačním agentem byla Komerční banka, a.s.

Při emisi se společnosti podařilo získat na finančním trhu výborné podmínky. Dluhopisy nesou emisní kurz 100 % nominální hodnoty dluhopisů se splatností 7 let. Pevná úroková sazba, která eliminuje potenciální riziko růstu referenční sazby v čase, činí 2,17 % p.a. Úrokový výnos tak plně odpovídá aktuální tržní hodnotě úročení v tuzemské měně (IRS CZK 7Y) a vysokému zájmu investorů o tyto dluhopisy.

Finanční prostředky z této emise použije ČD Cargo k financování svých investičních záměrů na plánovanou obnovu parku nákladních vozů a lokomotiv.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.