News

Reakce na článek na portálu Seznam Zprávy

Reakce ČD Cargo, a.s., na článek s názvem Miliardový obchod s nákladními vagony prověří žalobci od Bradáčové, zveřejněný v pátek 13. března 2020 na portálu Seznam Zprávy

O příslušném trestním oznámení se ČD Cargo dozvědělo až ze samotného článku, v kterém je také uvedeno, že ho měl podat právník Mario Hanák. Stejný Mario Hanák přitom asistoval právníkovi skupiny Rail Invest (Ostravské opravny a strojírny), Karlovi Ležatkovi, když si stěžoval právě na smlouvu mezi ČD Cargo a SMK u Drážního úřadu. Drážní úřad této stížnosti nevyhověl.

Je tak zřejmé, že se jedná o účelové trestní oznámení, které souvisí s nespokojeností skupiny Rail Invest jako nespolehlivého dodavatele, který přišel o příjmy od státní firmy a o její konkurenční boj s jinými dodavateli.

Abychom objasnili motivy skupiny Rail Invest, je nutné doplnit, že tato skupina byla v minulosti významným dodavatelem, opravcem a pronajímatelem vagonů ČD Carga. Tato spolupráce však skončila, když skupina Rail Invest začala porušovat významné smlouvy na dodávku, opravy a pronájmy vagonů. Dokonce se firma propojená s touto skupinou nezdráhá přivlastnit si více než 1000 vagonů, za které jim ČD Cargo řádně zaplatilo, čemuž se vedení ČD Carga s péčí řádného hospodáře soudně brání. S  firmami propojenými s Rail Invest pak ČD Cargo vede soudní spory v celkové hodnotě kolem 1 miliardy Kč.

Za těchto okolností bylo pochopitelné, že ČD Cargo skupinu Rail Invest v průběhu roku 2019 umístilo na blacklist dodavatelů, kteří mají zakázáno s ČD Cargo dále obchodovat. To muselo pro skupinu Rail Invest představovat enormní výpadek příjmů, jelikož ČD Cargo bylo majoritním zákazníkem tohoto dodavatele. Po uvedeném kroku se začaly množit stížnosti na všech možných instancích, od Drážního úřadu, Evropské železniční agentury či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým však tyto úřady nevyhověly. Skupina Rail Invest se proto snažila očernit ČD Cargo také u hospodářského výboru Poslanecké sněmovny nebo u tehdejšího Ministra dopravy.

Ve zmiňovaném článku se uvádí, že ČD Cargo „útočí“ na skupinu Rail Invest, což však vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, působí zavádějícím dojmem. ČD Cargo je naopak nuceno se této skupině již více než rok bránit. Rail Invest oproti standardnímu řešení obchodních vztahů upřednostňuje jiné strategie, jak ovlivnit rozhodování managementu společnosti v rukách státu.

Co se týče samotné smlouvy mezi ČD Cargo a SMK, nedošlo při výběru dodavatele, prodeji neprovozuschopných vagonů ani při následném nájmu renovovaných vagonů ke vzniku škody, ani k porušení zákona.

Neprovozuschopné vagony určené ke šrotaci jsme prodali za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. Nutno uvést, že se ve srovnání se šrotací jednalo o ekonomicky výhodnější variantu, neboť cena šrotu by byla nižší.

Dále jsme si v rámci procesu obnovy našeho vozového parku a v souladu s obchodní potřebou od SMK pronajali 500 vagonů použitelných v celé Evropě (ty dosavadní mohly jezdit jenom na území Česka a Slovenska), a to za cenu 13 EUR (kolem 350 Kč) za vagon a den (včetně revizní údržby ze strany pronajímatele, ačkoliv článek obsahuje zcela opačnou nesprávnou informaci). Tato cena byla na trhu zcela standardní, železniční vagony se běžně pronajímají i za 20 EUR za den.

Informace uvedená v článku, že ČD Cargo zaplatí za 500 vagonů na nájmu za 10 let, až 611 milionů, sice může působit mediálně zajímavě, v celkovém kontextu článku je však zavádějící. Musíme si uvědomit, že vagony a lokomotivy nejsou auta ani elektrické koloběžky. Jen pro představu, pořizovací cena 1 nové lokomotivy se pohybuje kolem 100 milionů Kč, 1 vagonu pak miliony Kč. Stačí, aby jakýkoliv dopravce pořídil 10 lokomotiv a je z toho miliarda korun. Jen jeden projíždějící vlak sestávající z 1 takové lokomotivy a 20 vagonů, může představovat hodnotu kolem 160 milionů Kč. Takových vlaků přitom ČD Cargo potřebuje ke svému podnikání stovky – jen z těch pronajatých 500 vagonů můžeme dalších 10 až 15 let denně sestavit 25 vlaků. Článek tak sice obsahuje mediálně poutavé počty, absentuje však informace či úvaha, zda je denní nájemné posuzovaného vagonu standardní, případně nestandardní.

Vagony, které jsme si od SMK pronajali, jsou po výměně podvozků, kol a dalších významných částí. Jejich životnost je minimálně dalších 30 let. Vagony jsou nově registrovány a jejich způsobilost byla ověřena příslušnými orgány. Tvrzení uvedené v článku, že „ČD Cargo bude po uplynutí pronájmu do své flotily pořizovat vozy staré přes půl století“, je proto zavádějící. Navíc se jedná pouze o naše předkupní právo (tzv. opci), nikoliv o povinnost tyto vagony kupovat. Tuto opci přitom buď využije, nebo nevyužije management ČD Carga, který bude firmu řídit za 10 až 15 let od začátku nájmu, a to dle aktuálních potřeb společnosti.

Co se týče výběru SMK jako dodavatele těchto vagonů, i kdyby se na danou transakci aplikoval zákon o veřejných zakázkách, vyhovoval by výběr tohoto dodavatele požadavkům daného zákona. ČD Cargo však jako firma působící ve značně konkurenčním prostředí nepodléhá režimu tohoto zákona, stejně jako nákladní železniční dopravci v Německu, Polsku či jinde v Evropě. To mimochodem opakovaně potvrdil také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Samotná společnost SMK pak není schránkovou firmou, ale tzv. SPV propojenou s významnou skupinou Budamar Group působící v železničním byznysu, která dosahuje kumulovaného obratu ve stovkách milionů EUR.

Podat v České republice trestní oznámení může kdokoliv, orgány činné v trestním řízení se jím pak musí zabývat – buď ho odloží, nebo o případu v konečném důsledku rozhoduje soud. Pokud takové oznámení spadá do dozorové gesce Vrchního státního zastupitelství v Praze, musí se jím také zabývat, a to bez ohledu na to, zda je nebo není takové oznámení účelové či neopodstatněné.

 

O zveřejnění této tiskové zprávy ČD Cargo jako reakce na uvedený článek jsme také požádali vedení zpravodajského portálu Seznam Zprávy. Skupina Rail Invest dostala ústy svého právníka Karla Ležatky v článku značný prostor, kdy pan Ležatka osočuje ČD Cargo z nehospodárnosti či netransparentnosti. Věříme, že Seznam Zprávy jako jeden ze zdrojů kvalitní novinařiny v České republice dá prostor i druhé straně a tuto tiskovou zprávu v závěru předmětného článku dodatečně zveřejní.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.