Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. - změna č. 08

S účinností od 1.7.2018 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 08.

Předmětem Změny č. 08 SPP jsou zejména tyto skutečnosti:

  • zrušení hotovostních plateb a držení cenin v pokladnách;
  • zrušení prodeje plomb přepravcům, nákup plomb přímo od výrobce;
  • novelizace odbavování zásilek pod celním dohledem, služeb celního zástupce ČD Cargo;
  • změny v agendě mimořádných zásilek;
  • úpravy v agendě změn přepravních smluv, zvýšena úloha obchodního manažera;
  • dílčí sjednocení zásad pro VNVK a ostatní smluvní manipulační místa;
  • zvýšena důležitost informací na internetových stránkách – odkazy na web ČD Cargo.

Příslušné změny jsou v textu barevně odlišeny.

Úplné znění SPP se zapracovanou Změnou č. 08 je přístupné pro registrované zákazníky na internetové adrese www.cdcargo.cz-Čím se řídíme-Přepravní podmínky.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.