Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. - změna č. 09

S účinností od 1.1.2019 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 09.

Předmětem změny č. 09 SPP jsou zejména tyto skutečnosti:

  • celková úprava textu v souvislosti s transformací manipulačních míst typu „všeobecná nakládková a vykládková kolej“ na „smluvní manipulační místa“;
  • prodloužení lhůty k objednání vozu k nakládce ze tří na pět;
  • upřesnění textu k bezpečnosti práce při ložných manipulacích;
  • sjednocení formuláře „Výkazu vozů“ v Příloze 4 SPP pro konvenční a kombinovanou dopravu;
  • upřesnění technologie při vystavování „Plných mocí“ v Příloze 6 SPP;
  • doplnění právní formulace do „Odevzdávkových a Návratových listů“ v Příloze 9 SPP;
  • doplněna nová Příloha 19 se zásadami pro přepravu zásilek ve vlacích „ad hoc“;
  • celkové upřesnění textu v souvislosti s vývojem nákladní přepravy.

Podstatné změny jsou v textu barevně odlišeny.

Úplné znění SPP se zapracovanou Změnou č. 09 je přístupné bez registrace na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/Přepravní podmínky.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.