News

Back

Tarif ČD Cargo, a.s. na rok 2017 - změna č.1

ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 01. 04. 2017 změnu č. 1 Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ) na rok 2017.

Předmětem změny č. 1 TVZ 2017 jsou tyto skutečnosti:

  • sazby poplatků za posun PD 14.31, 37.03 a 38.03 jsou nově stanoveny ve výši 800,- Kč;
  • je zaveden nový poplatek doplňující PD 80.70 (Nepřevzetí vozu neposkytnutého dopravcem) a PD 82.26 (Neoprávněné duplicitní využití záměru na výjimku ze ZAN);
  • pro případ posunu při místních převozech se nově uplatňuje vlečkový poplatek VP 80.87.

Úplné znění Tarifu ČD Cargo, a.s. se zapracovanou změnou č. 1 je přístupné pro registrované zákazníky na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/TarifyInfoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour


Customers
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

monday - friday
7.00 - 18.00 hour


EROZA login
registration

 ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.