Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

Tarif ČD Cargo, a.s. na rok 2018 – změna č. 1

ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 01.07.2018 změnu č.1 Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ) na rok 2018.

Předmětem změny č.1 TVZ 2018 jsou tyto skutečnosti:

  • v souladu s rozhodnutím o nákupu vozových plomb zákazníky přímo u výrobce se ruší poplatek doplňující PD 80.18;
  • vzhledem k plánovaným opravám manipulačních ploch ve vybraných stanicích se zavádí poplatek zohledňující náklady na provedení oprav;
  • v souladu s potřebou zajištění správného zacházení s nákladními vozy se zavádí poplatek za nevhodné zacházení s železničním vozem.

Úplné znění Tarifu ČD Cargo, a.s. se zapracovanou změnou č. 1 je přístupné pro registrované zákazníky na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/TarifyInfoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.