Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

Tarif ČD Cargo, a.s. na rok 2019 – změna č. 1

ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 01. 01. 2019 změnu č. 1 Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ) platného na rok 2019.

Předmětem změny č. 1 TVZ 2019 jsou tyto skutečnosti:

  • přesun zásad počítání dovozného za přepravu kolejových vozidel do smluvní oblasti;
  • zrušení poplatku doplňujícího PD 27.27;
  • upřesnění zásad pro počítání Poplatku nevyužití kapacity dráhy PD 80.71.

Úplné znění Tarifu ČD Cargo, a.s. je přístupné pro registrované zákazníky a je umístěno na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/Tarify.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.