Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

 

Žofínské fórum

V pondělí 12. listopadu 2018 se uskutečnilo v pořadí již 234. Žofínské fórum, tentokrát na dvojité téma „Rozvoj železniční dopravy jako významného nástroje ekonomické prosperity“ a „Liberalizace železnice z českého i středoevropského prostoru.“

Náměstek ministra dopravy Ladislav Němec informoval o liberalizaci přístupu k veřejným službám a o soutěžení objednávaných rychlíkových linek. Libor Lochman, výkonný ředitel CER hovořil o liberalizaci z evropského pohledu a vyzdvihl roli regulačních úřadů pro přístup na železniční infrastrukturu.

Poklidnou atmosféru fóra „narušil“ až předseda představenstva ČD Cargo, pan Ivan Bednárik, který zhodnotil výsledky liberalizace z pohledu ČD Cargo a zároveň řekl, že: „železnice může být nástrojem ekonomické prosperity pouze tehdy, bude-li mít k dispozici kvalitní a dostatečně kapacitní infrastrukturu.“Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.