News

Nová emise dluhopisů

Společnost ČD Cargo, a.s. pověřila UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako vedoucího manažera obstaráním emise dluhopisů v celkovém předpokládaném objemu 500 mil. Kč se splatností v prosinci 2023. Dluhopisy budou vydány jako samostatná emise v podobě...

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. - změna č. 07

S účinností od 1. 1. 2017 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 7. Předmětem Změny č. 7 SPP jsou zejména tyto skutečnosti: změny v procesu nakládání zásilek v kapitole 2.11; doplnění...

Innovation & Railways (Inovace & železnice)

On Tuesday, December 13, 2016 was in President Hotel Prague hosted a conference Innovation & Railroad. It was organized by Mafra, respectively its department Mafra Events in cooperation with Lidové noviny publishing. The key themes, as already partly evident from the name, were the...

"Legiovlak" in Plzeň

In morning on December 8, 2016 were on the fourth platform of Plzeň hlavní nádraží (Main station) introduced the two latest additions to the so-called Legiovlak, which is as a reminder of the history of Legionnaires operated by Czechoslovak Legionnaires. The project was for the preparation,...

Fotografická soutěž již má svého vítěze

V letošním roce zařadilo ČD Cargo do svého vozidlového parku moderní lokomotivy řady 383, Vectron. Od nasazení na první vlaky se tyto stroje těší velké pozornosti železničních fandů a fotografů. Potvrzuje to i počet fotografií těchto lokomotiv, které jsme obdržely v rámci fotografické...

Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour


Customers
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

monday - friday
7.00 - 18.00 hour


EROZA login
registration

 ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.