Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

Uniform railway exchange 3/2018

S účinností od 02.02.2018 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo jednotný železniční kurz č. 3/2018.

State Currency unit Exchange rate Movement
Switzerland 1 CHF 22.32 CZK +
Denmark 1 DKK 3.48 CZK -
EMU-EURO 1 EUR 25.90 CZK -
Hungary 100 HUF 8.33 CZK -
Poland 1 PLN 6.22 CZK -
Sweden 1 SEK 2.64 CZK =
Ukraine 100 UAH 74.80 CZK +
ZPČ-SDR 1 XDR 30.30 CZK -

JŽK bude použit pro přepočet hodnoty všech plnění (včetně tarifních hodnot), které jsou primárně stanoveny v jiné měně (kalkulační měna, např. EUR), než ve které je cena všech těchto plnění se zákazníkem sjednána pro účely fakturace (fakturační měna, např. Kč), nestanoví-li ujednání se zákazníkem pro dané plnění jinak. Platnost JŽK je stanovena na dobu do vydání nového JŽK.

Při přepočtu měn, které nejsou uvedeny výše, se použije aktuální denní kurz ČNB, popř. při přepočtu měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní měna v mezinárodních železničních přepravách, bude použit pro výše uvedené účely kurz EUR, které vyhlašují jejich ústřední banky.

Uplynutím dne 01.02.2018 pozbývá platnosti JŽK č. 2/2018.

Jednotný železniční kurz a další informace naleznete na https://www.cdcargo.cz/kurzy (v sekci Aplikace / Jednotný železniční kurz).

Ing. Sylva Kubátová
ředitelka
Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc
ČD Cargo, a. s.