Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

ZAN a PD84.00 s účinností od 01.07.2017

Pro přepravy zásilek ložených ve vozech ČD Cargo, a.s. do Itálie a dopravovaných dopravcem Mercitalia Rail je vyhlášen ZAN.

Jako výjimka ze ZAN, platí záznam "PD84.00" v nákladním listu CIM

Tímto záznamem se zákazník zároveň zavazuje zaplatit (podle typu loženého vozu) poplatek PD84.00 uvedený v tomto dokumentu


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour


Customers
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

monday - friday
7.00 - 18.00 hour