Портал приложений: SOČ-NL, CNP, …

Reklamace

ČD Cargo, a. s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

T: +420 972 242 231

 

Reklamace - vnitrostátní přeprava

Vokounová Iva

M: +420 724 507 352
E: Iva.Vokounova@cdcargo.cz

 

Reklamace - mezinárodní přeprava

Hana Kvapilová

M: +420 725 591 316
E: Hana.Kvapilova@cdcargo.cz


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour


Customers
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

monday - friday
7.00 - 18.00 hour