News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

 

Drážní úřad potvrdil, že technický stav i modernizace vozů SMK pro provoz společností ČD Cargo je v pořádku

Drážní úřad na základě provedených šetření neshledal žádné závažné nedostatky ani důvody pro zahájení správního řízení. Informaci o výsledku předal úřad společnosti ČD Cargo oficiálním dopisem. Šetření prováděl na základě podnětů, jenž zpochybňovaly technický stav vozů a průběh modernizace vozů společnosti SMK mimo jiné i v závodě Vagónka Louny a.s.

Zakázku modernizace vozů společností SMK a jejich následný pronájem společnosti ČD Cargo na jaře letošního roku napadl bývalý dodavatel společnosti. Abychom vyvrátili pochybnosti šířící se mediálním prostorem, nechalo ČD Cargo ověřit celou zakázku i technický stav modernizovaných vozů u dvou nezávislých technických expertů a zadalo též ekonomický audit. Výsledky nezávislých posudků jasně prokázaly vysokou technickou kvalitu modernizace i ekonomickou výhodnost zakázky.

Výsledek nejnovějšího šetření Drážního úřadu předešlé závěry potvrdil. Inspektoři Drážního úřadu provedli místní šetření v opravárenském závodě a od všech subjektů shromáždili veškerou dokumentaci týkající se modernizace vozů. Po prošetření všech skutečností nebyly shledány žádné závažné nedostatky ani důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední ani v jednom ze dvou podnětů.

Kontakt pro média:

Tomáš Fiala
tel. 775 178 525
tomas.fiala@amic.czInfoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics