Projekt přestavby lokomotiv ř. 163 pro rozšíření provozu na střídavém systému

Program veřejné podpory: Zajištění interoperability v železniční dopravě
Název výzvy: Výzva č. 64 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV/50 Hz („dále jen „Výzva“)
Název projektu: Přestavba vybraných lokomotiv ČD Cargo, a.s. pro rozšíření provozu na střídavém systému 25 kv / 50 Hz - projekt 1 (dále jen „Projekt“)

Popis projektu

Cílem Projektu je přestavba celkem 8 hnacích vozidel ř. 163 pro rozšíření provozu na střídavém systému 25 kV / 50 Hz. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Celková míra kofinancování činí max. 50 % způsobilých výdajů. Fyzická realizace projektu byla dokončena dne 9.5.2022.


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hr.


   

 

ČD Cargo Logistics