ZAN a PD84.01 s účinností od 01.01.2019

Pro přepravy zásilek ložených ve vozech ČD Cargo, a.s. do Itálie a dopravovaných dopravcem Mercitalia Rail je vyhlášen ZAN.

Jako výjimka ze ZAN, platí záznam "PD84.01" v nákladním listu CIM

Tímto záznamem se zákazník zároveň zavazuje zaplatit (podle typu loženého vozu) poplatek PD84.01 uvedený v tomto dokumentu


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics