Aktuality

Návrat ženistů Armády České republiky ze Slovinska

V noci ze čtvrtka 28. na pátek 29. ledna proběhl návrat části techniky Armády České republiky (AČR), která se zúčastnila zimního cvičení BLED 2015. Cvičení bylo zaměřeno na ochranu hranic, a to jak státních, tak vnějších celého Schengenského prostoru. To vše pochopitelně...

Rozšíření podnikatelské činnosti

Pravomocným rozhodnutím Úřadu městské části Praha 7 ze dne 19. ledna 2016 získala společnost ČD Cargo koncesi na provozování silniční osobní motorové dopravy provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob, včetně řidiče. Zjednodušeně řečeno – tímto rozhodnutím došlo k rozšíření...

Přepravy tříděného uhlí jsou v plném proudu

Pevná paliva jsou jednou z nejvýznamnějších komodit, které ČD Cargo ve svých vlacích přepravuje. Více než 60 % z celkového objemu 16 mil. tun pevných paliv přepravených vlaky ČD Cargo představuje hnědé uhlí. Jeho největší část je následně v elektrárnách a teplárnách přeměněna na...
Customer's
infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour

EROZA login
registration


ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.