Aktuality

ČD Cargo, a.s. se chystá vydat nové dluhopisy za 1 miliardu Kč

Společnost ČD Cargo, a.s. udělila mandát UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako hlavnímu manažerovi pro obstarání emise dluhopisů v předpokládaném objemu 1 mld. Kč. Dluhopisy budou vydané formou neveřejné nabídky v rámci aktualizovaného domácího...

Tarif ČD Cargo, a.s. na rok 2016

ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 01.01.2016 Tarif ČD Cargo, a.s. (TVZ). Tarif ČD Cargo, a.s. je přístupný pro registrované zákazníky a je umístěn na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/Tarify . K vydání Tarifu ČD Cargo, a.s. na rok 2016 uvádíme tyto základní...

Nový zákazník v kombinované dopravě

Terminál ČD-DUSS zajišťuje od ledna letošního roku překládku multimodálních návěsů a jejich rozvoz pro zcela nového zákazníka. Tím je společnost P&O Ferrymasters. Návěsy přijíždějí a odjíždějí na spojích operátora Bohemiakombi z/do Dusiburgu. Jedná se o téměř stovku nových...
Customer's
infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour

EROZA login
registration


ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.