Aktuality

Zasedání ministrů dopravy v Rize

Ve dnech 29. – 30. dubna 2015 se v hlavním městě Lotyška, v Rize uskutečnilo 3. zasedání ministrů dopravy ASEM.  Nosným tématem setkání byl rozvoj multimodální dopravní konektivity mezi Evropou a Asií. Jednání se kromě ministrů dopravy nebo jejich zástupců zúčastnili také...

ČD Cargo, a.s. potvrzuje výsledky roku 2013 a v roce 2014 opět vykazuje stamilionové zisky

Společnost ČD Cargo, a.s., jako člen Skupiny ČD a největší dceřiná společnost Českých drah, a.s. orientovaná na nákladní dopravu, skončila v loňském roce své hospodaření se ziskem před zdaněním dle českých účetních pravidel (ČÚP) ve výši 725 mil. Kč a z pohledu mezinárodních...

Znovu vychází Bulletin ČD Cargo

Pamětníkům jistě nemusíme připomínat, že Bulletin ČD Cargo je firemním čtvrtletníkem s bohatou tradicí a historií, která se datuje již od roku 2001, kdy začal být vydáván. Po několikaleté pauze se k jeho vydávání opět vracíme, avšak pouze v elektronické podobě, která plně...
Customer's
infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.