Aktuality

ČD Cargo i v prvním pololetí roku 2015 obstálo na liberalizovaném dopravním trhu

Společnost ČD Cargo, a. s., jako člen Skupiny ČD a největší dceřiná společnost Českých drah, a.s., která se zabývá především nákladní dopravou, realizovala za první pololetí 2015 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 174 mil. Kč. Z pohledu...

Odklonová vozba do Trutnova

Rozsáhlá výluková činnost na síti SŽDC se nevyhnula ani Podkrkonoší. Ve dnech 23. června – 14. srpna 2015 proběhla nepřetržitá výluka tratě Jaroměř – Starkoč – Trutnov střed. Při této výluce došlo k rekonstrukci části traťové koleje, k modernizaci některých přejezdů a zastávek....

ČD Cargo modernizuje svůj vozidlový park

V souladu se strategickými cíli společnosti vyhlásilo ČD Cargo mezinárodní výběrové řízení na pořízení pěti interoperabilních lokomotiv v přepokládané hodnotě až 550 mil. Kč. Počítá se rovněž s opcí na další tři stroje za stejných podmínek. Celé výběrové řízení je realizováno...
Customer's
infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.