Provozní jednotka Ostrava

Provozní jednotka Ostrava vznikla 1. prosince 2007. V té době jí bylo podřízeno devět provozních pracovišť, k dnešnímu dni to je sedm provozních pracovišť, ale tento obvod prošel poměrně velkými změnami. Sídly provozních pracovišť byly Bohumín, Český Těšín, Karviná-Doly, Opava východ, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava-Kunčice, Petrovice u Karviné, Studénka a Třinec. PP Třinec bylo zrušeno k 1. lednu 2009, PP Petrovice u Karviné k 1. září 2009. V souvislosti s optimalizací provozních činností došlo k 1. lednu 2010 ke zrušení PP Karviná-Doly a k 1. dubnu 2013 i ke zrušení PP Opava východ a Studénka. Významnou změnou bylo zrušení provozní jednotky Olomouc a následné rozdělení jejího obvodu. Zachována zůstala provozní pracoviště Valašské Meziříčí, Přerov a Olomouc. Ještě předtím bylo zrušeno provozní pracoviště v Horní Lidči (1. března 2009). Provozní jednotka Ostrava v současné době zajišťuje provoz na 1 143 km tratí, na kterých leží 151 tarifních bodů. Své sídlo má na adrese Nádražní 88/192, 702 00 Ostrava.

PJ Ostrava drží jednoznačně primát mezi ostatními „péjéčkami“ v nakládce i vykládce. Dohromady to představuje více než 50 mil. tun ročně. Je to dáno samozřejmě strukturou průmyslu na Ostravsku a také výhodnou polohou v těsné blízkosti polské a slovenské hranice. Vyjmenovat všechny zdejší významné zákazníky není možné. Řekněme jen, že ti nejvýznamnější se rekrutují z řad hutnických firem, jakými jsou např. Třinecké železárny, ArcelorMittal Ostrava nebo Vítkovice Steel, pro které přepravujeme jak vstupní suroviny (železné rudy, dolomitické vápence, uhlí, koks, železné šroty), tak hotové výrobky nebo polotovary.

I přes pokles těžby v OKD zůstávají společnosti odebírající černé uhlí vytěžené na Ostravsku našimi důležitými zákazníky. Spolehlivě zajišťujeme přepravy této komodity i ze sousedního Polska nebo baltských přístavů. Zapomenout nesmíme ani na další zákazníky z oblasti chemického (Borsodchem, DEZA), dřevozpracujícího průmyslu (BIOCEL, pila Mayr-Melnhof Holz) nebo průmyslu stavebních hmot (Cement Hranice, Vápenka Kotouč Štramberk). V posledních letech rozšířily portfolio přeprav přepravy automotive – automobilů vyrobených v automobilce Hyundai v Nošovicích, stejně jako přepravy kontejnerů – do terminálu operátora Metrans v Havířově a do terminálu AWT v Paskově. I přesto, že Ostravsko je průmyslovou oblastí, zaujímají významný objem přepravy dřeva. To se nyní vozí zejména z kalamitou postižené oblasti Jeseníků.

  • nakládka za rok (včetně vstupu na PPS): cca 25,6 mil. tun zboží
  • vykládka za rok (včetně výstupu na PPS): cca 24,8 mil. tun zboží

Významný podíl představují mezinárodní přepravy – v obvodu PJ Ostrava se nacházejí tři významné hraniční přechody do Polska a dva na Slovensko.

TOP tarifní body dle nakládky (2015): Mosty u Jablunkova st. hr., Petrovice u Karviné st. hr., Třinec (Trzyniec), Ostrava-Kunčice, Louky nad Olší, Český Těšín st. hr., Horní Lideč st. hr., Ostrava hlavní nádraží, Ostrava střed, Přerov.

TOP tarifní body dle vykládky (2015): Třinec (Trzyniec), Ostrava-Bartovice, Mosty u Jablunkova st. hr., Petrovice u Karviné st. hr., Horní Lideč st. hr., Ostrava hlavní nádraží, Ostrava střed, Paskov, Dětmarovice, Dobrá u Frýdku-Místku.

Tři zajímavosti z PJ Ostrava

Ostravsko: rozsáhlá síť uhelných vleček

Již v srpnu 1856 byl zahájen provoz na vlečce z Přívozu (dnes Ostrava hlavní nádraží) do Vítkovických železáren s odbočkou k jámě Karolina. Tato vlečka se později stala základem tzv. Montánní dráhy, kterou odkoupila a také provozovala společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda. Tato společnost ji později prodloužila k dolům do Michálkovic, do Doubravy a Orlové. V roce 1905 dosáhla Montánní dráha délky 34 km. Po 2. světové válce byla dráha zestátněna a stala se součástí vlečkové sítě Ostravsko-karvinských dolů. Dopravu však zprvu zajišťovaly tehdejší ČSD. Síť důlních drah byla v pozdějších letech rozšířena o bývalé tratě Košicko-bohumínské dráhy mezi Bohumínem, Karvinou a Loukami nad Olší. Dnes zde dopravu zajišťuje soukromý dopravce AWT, jeden z nejvýznamnějších konkurentů ČD Cargo.

Bohumín – Chałupki: nejstarší hraniční přechod

První vlak Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB) dorazil do Bohumína 1. května 1847. Odtud trať KFNB pokračovala od 17. prosince 1855 do Petrovic u Karviné a dále do Trzebinie. Přelomovým, z pohledu mezinárodního provozu, se stalo 1. září 1848, kdy byl zahájen provoz na trati z Bohumína do tehdy pruského Annabergu (dnešní Chałupki), čímž došlo k napojení na pruskou železniční síť. První cestující však vlak zavezl jen ke břehům Odry, kde museli přestoupit na pramice a na druhém břehu nastoupit do pruské soupravy. Most přes Odru byl dokončen až v září 1849. Hraniční přechod v Bohumíně dnes z pohledu nákladní dopravy patří, spolu se sousedními Petrovicemi, k nejzatíženějším v síti SŽDC.

Nedostavěná železniční trať Opava – Trenčín

Ještě dnes můžeme v terénu najít pozůstatky po nedokončené trati vedoucí z Opavy do Trenčína. Konkrétně v úseku mezi Opavou a Fulnekem, mezi Děrným a Skřipovem, se dochovalo těleso tratě, náspy, propustky nebo také zářez před uvažovaným tunelem. Podnikatelský záměr provázely od počátku problémy. O udělení koncese k výstavbě tratě bojovala proti sobě dvě konsorcia – jednak společnost Moravskoslezské centrální dráhy a opavské konsorcium Otto Schülera, Eduarda Zentzytzkého, Ludwiga Mauthnera a Karla Wilhelma Dietricha. Sporné bylo i vedení tratě v některých úsecích, kdy o železniční spojení usilovala města Bílovec, Fulnek, Vítkov i Odry. Zemní práce na nejnáročnějším úseku z Opavy do Fulneka byly zahájeny v květnu 1873 a na tomto 29 km dlouhém úseku pracovalo až 1 600 dělníků. Stavební práce byly svěřeny firmě W. Knaur & E. Gross z Nového Jičína. V lednu 1874 však byly zastaveny pro nedostatek finančních prostředků. Nakonec došlo k výstavbě pouze několika lokálních drah, do Bílovce, Fulneka, Budišova nad Budišovkou a Nového Jičína. K výstavbě na tehdejší dobu důležité spojnice pro nákladní dopravu tak nakonec nedošlo.


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Montag - Freitag
8:00 - 16:00 Uhr.


Kunden
Zentrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 Uhr.


   

 

ČD Cargo Logistics