Güterbeförderung in einzelnen Bezirken

In der Zeitschrift "Železničář" wird reihenweise eine Serie über den Schienengüterverkehr ČD Cargo in einzelnen Bezirken der Tschechischen Republik veröffentlicht. Mittels nieder angegebener Links können auch Sie die einzelnen Folgen lesen.

Hlavní město Praha

Začneme v Praze, kde přeprava nákladů prošla bouřlivým vývojem v kontextu s rozvojem nejen železné dráhy, ale i metropole samotné. Od první „koňky", vybudované pro svážení dřeva a uhlí, přes stavbu unikátního nákladového nádraží na Žižkově a několika nákladních spojek až po postupný útlum vlivem zániku průmyslových podniků a následných urbanistických změn hlavního města. Přesto nákladní doprava po železnici na území Prahy nezanikla a pro některé přepravce je stále nezastupitelná. Zásadní význam mají zejména kontejnerové terminály v Uhříněvsi a na Žižkově. Zbytek článku v pdf...

Liberecký kraj

Kraj, jehož symbolem je bezesporu unikátní dílo architekta Karla Hubáčka - televizní vysílač Ještěd, nepatří v oblasti nákladní dopravy k nejsilnějším. Je to dáno jak charakterem kraje, tak strukturou zdejšího průmyslu, kde jednoznačně převažuje lehký. Zbytek článku v pdf...

Jihomoravský kraj

S jižní Moravou si většina lidí spojuje především víno. Je proto zajímavé, že z hlediska nákladní dopravy se tato komodita jako jedna z mála po kolejích nepřepravuje. Jinak je totiž spektrum zboží nakládaného a vykládaného v Jihomoravském kraji velmi široké. Vedle silné tranzitní dopravy, která koresponduje s vysokým významem lokality jakožto křižovatky panevropských koridorů, se stále více prosazuje také kombinovaná přeprava. Zbytek článku v pdf...

Královéhradecký kraj

Zatímco dříve v tomto kraji dominovala nakládka černého uhlí z východočeské uhelné pánve, dnes se daří zejména v přepravě dřeva a sklářských písků. Velkou výzvou pro železnici jsou však přepravy pro automobilový průmysl – konkrétně pro výrobní závod ŠKODA Auto v Kvasinách. K zajímavostem patří přepravy surovin do KERAMTECHu Žacléř, které jsou zčásti realizovány nákladními automobily ČD Cargo nebo přeprava stolních vod z Teplic nad Metují do Prahy. Zbytek článku v pdf...

Jihočeský kraj

S trochou nadsázky by se Jihočeský kraj dal nazvat krajem lesů, rybníků a rašelinišť. Proto zátěž zdejších manipulačních vlaků tvoří především dřevo. Celkem se ho v kraji ročně naloží více než 100 tisíc tun. ČD Cargo v tomto kraji však zajišťuje i přepravu sladu do pivovaru Budvar, přepravu stavebních výrobků a samozřejmě i uhlí do tepláren např. ve Strakonicích nebo Plané nad Lužnicí. Velmi zajímavou službou je obsluha vlečky jaderné elektrárny v Temelíně. Zbytek článku v pdf...

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji sídlí řada významných zákazníků ČD Cargo. Podívejme se proto na to, jaké komodity jsou v tomto kraji nakládány a vykládány. V hornaté oblasti Jeseníků a Rychlebských hor je to nejčastěji dřevo. Oblast Rychlebských hor je ale zároveň významným nalezištěm nerostných surovin. O tom, co vše se zde dříve těžilo, svědčí pojmenování některých obcí - Písečná, Uhelná, Vápenná nebo Žulová. V rovinaté a úrodné oblasti Hané se pak nakládají zemědělské plodiny, především obilniny, olejnatá semena a také slad. A možná v letošním roce dojde i k obnovení přeprav cukrové řepy. Zbytek článku v pdf...

Plzeňský kraj

Se zahraničím má Plzeňský kraj po kolejích spojení na dvou místech – v Železné Rudě a v České Kubici. V Železné Rudě-Alžbětíně prochází státní hranice středem budovy, ale s mezinárodními nákladními vlaky se zde již nesetkáme. Z Domažlic přes Českou Kubici do bavorského Furth im Waldu ale vlaky stále jezdí. Plzeň byla vždy průmyslovým sídlem. Co se však po roce 1989 změnilo, byla struktura průmyslu. Výrazně narostl podíl elektrotechnického průmyslu na úkor strojírenství. Tato změna se samozřejmě promítla i do skladby přepravovaného zboží. Dnes v krajském městě jednoznačně převažuje vykládka. Největším zákazníkem je tak Plzeňská teplárenská, do které je vlaky přepravováno uhlí i dřevní štěpka. V souvislosti s Plzní se musíme zmínit i o nakládce výrobků zdejších strojírenských firem, např. transformátorů, strojních kompletů, trolejbusů, tramvají apod. Zbytek článku v pdf...

Pardubický kraj

Když hovoříme o Pardubickém kraji, nesmíme zapomenout na to, že se zde nachází jedna z největších seřaďovacích stanic v České republice – Česka Třebová. Ta patří mezi čtyři hlavní seřaďovací stanice ČD Cargo. Výkony spádoviště jsou dlouhodobě ustáleny na celkovém průměrném počtu až 700 zpracovaných vozů za 24 hodin, sestavují se zde jak dálkové, tak místní relace. Česká Třebová je však nejen důležitou vlakotvornou stanicí, ale nachází se zde také rozsáhlý terminál kombinované dopravy operátora METRANS. Z pohledu vykládky i nakládky je důležitým bodem stanice Řečany nad Labem, přípojná stanice pro vlečku elektrárny Chvaletice. Zbytek článku v pdf...

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj vznikl rozdělením bývalého Západočeského kraje. Jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů ČD Cargo v Karlovarském kraji je těžební společnost Sokolovská uhelná. I přes výrazný pokles těžby ve zdejší pánvi zajišťuje ČD Cargo přepravy více než 1 mil. tun sokolovského uhlí ročně. Vlakem jsou přepravovány i další nerostné suroviny, jako např. živec nebo kaolin. V případě přeprav železného šrotu je nutné zmínit poměrně zajímavou službu, kterou již několik let nabízí ČD Cargo svým zákazníkům ve stanici Cheb. Do té směřují zásilky s kovovým odpadem z celé republiky, zde se shromažďují, řadí a pak uceleně předávají do Německa. Přepravou, která si zaslouží zmínku, je přeprava minerálních vod Mattoni. Zbytek článku v pdf...

Kraj Vysočina

Vysočina, jak už napovídá název, je kopcovitým krajem lesů, luk a rybníků. Své sídlo zde má i řada firem zaměřených na zpracování dřeva. Ty jsou samozřejmě zákazníky akciové společnosti ČD Cargo. Dřevo se nakládá v celé řadě stanic a nákladišť na Vysočině, nejvíce pak v Sázavě u Žďáru, kam je soustředěna nakládka dřeva z širokého okolí, v Novém Městě na Moravě, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Křižanově. K přepravě dřevní štěpky jsou na Vysočině již řadu let efektivně využívány tzv. woodtainery – otevřené kontejnery umožňující jednoduchou manipulaci jak u nakládky, tak především u vykládky. Poměrně významným způsobem se na nakládce v kraji podílí komodita potravin a zemědělských výrobků. Ke stanicím s největší nakládkou obilí a pokrutin patří Krahulov a Moravské Budějovice. Zbytek článku v pdf...

Ústecký kraj

Ústecký kraj stále patří k nejprůmyslovějším oblastem České republiky. Jednoznačně to potvrzují nejen ekonomické údaje, ale i data o přepravě zboží po železnici vlaky ČD Cargo. Díky své dlouholeté průmyslové tradici a nerostným zdrojům se kraj stal klíčovým regionem průmyslového a energetického potenciálu celého státu. I přesto, že se dnes již zdaleka nejedná o region s jednostranným zaměřením pouze na těžký průmysl, tvoří energetika a těžební průmysl významný podíl. Dalším významným hospodářským odvětvím Ústeckého kraje je chemický průmysl. Jsme spolehlivým partnerem téměř pro všechny „krajské chemičky" Zbytek článku v pdf...

Zlínský kraj

Historie železniční dopravy na území dnešního Zlínského kraje se začala psát 1. září 1841, kdy se cestující mohli poprvé svést vlakem z Břeclavi přes Otrokovice do Přerova po trati Severní dráhy císaře Ferdinanda. Tato trať je dodnes mezi železničáři přezdívána „Ferdinandkou" a patří mezi nejzatíženější dvoukolejné tratě České republiky. Z pohledu nákladní dopravy to platí i pro 40 km dlouhý úsek mezi Břestem a Nedakonicemi na území Zlínského kraje, po kterém denně projede několik desítek nákladních vlaků v obou směrech nejen dopravce ČD Cargo, ale i dalších. Zbytek článku v pdf...

Moravskoslezský kraj

Kdysi bylo Ostravsko nazýváno černým nebo také ocelovým srdcem republiky a i dnes patří tato oblast k významným průmyslovým regionům. Železniční síť v kraji je poměrně hustá, složená jak z tratí koridorových, tak regionálních. Kromě těchto tratí je pro nákladní dopravu využívána i rozsáhlá síť vleček v majetku uhelných dolů a hutí. Ty také v této oblasti patří k nejvýznamnějším zákazníkům ČD Cargo. Důležitými zákazníky jsou však i koksovny, firmy zpracovávající dřevo, chemické závody a mnohé další společnosti. Není proto divu, že v nakládce i vykládce zaujímá Moravskoslezský kraj mezi ostatními čelní pozici.

Silná je výměna zboží s Polskem i Slovenskem. Hraniční přechody Bohumín/Chałupki, Petrovice u Karviné/Zebrzydowice a Mosty u Jablunkova/Čadca skutečně patří k nejzatíženějším. A co všechno přes území Moravskoslezského kraje tranzituje? Kromě velkého množství černého uhlí a koksu také automobily, cement, dřevo, papír, pohonné hmoty, sádrokartonové desky ale např. i cibule, víno, káva nebo ovocné sirupy. Zbytek článku v pdf...

Středočeský kraj

Nakládce ve Středočeském kraji jednoznačně dominují automobily. Město Mladá Boleslav je historicky spjato s automobilovým průmyslem. Mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement zde v roce 1895 zahájili výrobu jízdních kol, na kterou v roce 1905 navázala výroba automobilů, které dnes v různých provedeních známe pod značkou Škoda. Nelze se nezmínit o přepravě leteckých pohonných hmot na vlečku Letiště Praha. Přípojovou stanicí pro letištní vlečku jsou Středokluky, ležící na okraji Prahy. Železniční tratě středních Čech křižuje celá řada ucelených vlaků, včetně mezinárodních. Nachází se zde i velký kontejnerový terminál, který je provozován v areálu mělnického říčního přístavu. Tři kilometry dlouhá přístavní vlečka byla vybudována již v roce 1897 a nyní je využívána především kontejnerovými vlaky. Zbytek článku v pdf...


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Montag - Freitag
8:00 - 16:00 Uhr.


Kunden
Zentrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 Uhr.


   

 

ČD Cargo Logistics