SOKV Ostrava

Středisko oprav kolejových vozidel Ostrava vzniklo 1. prosince 2007 jako jedna ze tří jednotek organizační struktury zabývajících se opravárenstvím a údržbou kolejových vozidel. Její součástí je několik podřízených jednotek – Opravny kolejových vozidel (OKV) v Ostravě, Břeclavi, Třinci, Přerově a v Brně. Celkem je na těchto pracovištích zaměstnáno 464 zaměstnanců.

V samotné Ostravě jsou pracoviště dvě – opravna hnacích vozidel (v sídle SOKV) a opravna nákladních vozů v Ostravě-Mariánských horách. Z celkového počtu zaměstnanců je samozřejmě nejvíce dělnických profesí – opravářů kolejových vozidel a elektromechaniků. V „majetku“ SOKV je i administrativní budova PJ Ostrava na Nádražní ulici. Samotné objekty SOKV se nacházejí na adrese Ostrava-Přívoz, Přednádraží 35.

Ve správě SOKV Ostrava bylo k 31. říjnu 2016 celkem 365 lokomotiv. Z toho 46 lokomotiv je neprovozních a dlouhodobě odstavených. V areálu depa Ostrava a Břeclav čekají na likvidaci. Nosnými řadami v Ostravě jsou „esa“ 363 a také lokomotivy řady 130. Nejvíce zastoupenou řadou jsou „kocouři“ 742. Těch má SOKV Ostrava ve stavu přesně stovku. K zajímavým řadám provozovaným v Ostravě patří „šestikoláky“ řad 181 a 182, se kterými se můžeme setkat nejen v postrkové službě v Jablunkovském průsmyku, ale i např. na uhelných vlacích do elektrárny Opatovice nad Labem. Škoda, že těchto lokomotiv nemá ČD Cargo více, využití by se pro ně jistě našlo. Pro těžký posun jsou na Ostravsku využíváni poslední tři provozní „čmeláci“ řady 771. Nejvíce lokomotiv je udržováno v opravnách hnacích vozidel v Ostravě a Břeclavi. S ohledem na rozsáhlost obvodu depa je však poměrně velká část lokomotiv udržována v depech Českých drah, konkrétně v Olomouci, České Třebové a v Brně. Lokomotivy střídavé trakce (230, 240), které brázdí tratě na Vysočině a jižní Moravě, jsou udržovány a opravovány v OKV Břeclav.

V ostravském depu jsou udržovány i polonizované lokomotivy řad 130 a nově i 163, které jsou využívány nejen na tratích SŽDC, ale i na infrastruktuře PKP-PLK, kde na nich jezdí strojvedoucí naší dceřiné společnosti Koleje Czeskie a jejich smluvních partnerů. V praxi to znamená, že na lokomotivách je nutné udržovat dva vlakové zabezpečovače, dva systémy vysílaček apod. Unikátním pracovištěm v rámci skupiny ČD je pak opravna vlakových zabezpečovačů. Pracoviště bylo v minulosti převzato od SŽDC a provádějí se zde jak pravidelné prohlídky různých typů vlakových zabezpečovačů, tak i jejich opravy. A nutno dodat, že zájem je i z řad dalších dopravců značný.

Z investic, které byly v SOKV Ostrava v posledních letech provedeny, je třeba jmenovat rekonstrukci a dvou opravárenských hal pro opravy hnacích vozidel, včetně výměny zastaralého portálového jeřábu v jedné z hal. Díky výměně jeřábu je nyní možné zvedat těžší břemena. Také obsluha je jednodušší – jeřábník nemusí lézt nahoru do kabiny jeřábu, ale zařízení pohodlně ovládá dálkově. Významnou investicí v letošním roce byla instalace linky na opravu nárazníků v Břeclavi.

Investicí, která se připravuje, je rekonstrukce střechy opravny nákladních vozů v Mariánských horách. Ta významně zasáhne do její činnosti, která bude minimálně na dva měsíce zastavena. Část vozů bude nutné opravovat v Třinci, část v areálu opravny hnacích vozidel Ostrava a ostatní správkové vozy musí být rozptýleny mezi ostatní opravny ČD Cargo.


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Montag - Freitag
8:00 - 16:00 Uhr.


Kunden
Zentrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 Uhr.


   

 

ČD Cargo Logistics