News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

 

Nové dluhopisy ČD Cargo

Společnost ČD Cargo emitovala 17. července 2019 dluhopisy s celkovou jmenovitou hodnotou 1 miliarda Kč. Vedoucím manažerem emise byla ING Bank N.V., organizační složka Praha; administrátorem a kotačním agentem byla Komerční banka, a.s.

Při emisi se společnosti podařilo získat na finančním trhu výborné podmínky. Dluhopisy nesou emisní kurz 100 % nominální hodnoty dluhopisů se splatností 7 let. Pevná úroková sazba, která eliminuje potenciální riziko růstu referenční sazby v čase, činí 2,17 % p.a. Úrokový výnos tak plně odpovídá aktuální tržní hodnotě úročení v tuzemské měně (IRS CZK 7Y) a vysokému zájmu investorů o tyto dluhopisy.

Finanční prostředky z této emise použije ČD Cargo k financování svých investičních záměrů na plánovanou obnovu parku nákladních vozů a lokomotiv.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics