Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

Nový zákazník v kombinované dopravě

Terminál ČD-DUSS zajišťuje od ledna letošního roku překládku multimodálních návěsů a jejich rozvoz pro zcela nového zákazníka. Tím je společnost P&O Ferrymasters. Návěsy přijíždějí a odjíždějí na spojích operátora Bohemiakombi z/do Dusiburgu.

Jedná se o téměř stovku nových návěsů měsíčně ložených různým zbožím. P&O Ferrymasters zajišťuje v návěsech přepravy pro zákazníky převážně se sídlem ve Velké Británii. Z Duisburgu proto návěsy míří dalším spojem do terminálu v Rotterdamu a odtud trajektem do Velké Británie. Jedná se o velice rychlé spojení.

Společnost P&O Ferrymasters původně chtěla rozvoz po České republice realizovat vlastními tahači, ale po vyhodnocení možností a nabídek zvolili jako dodavatele silniční dopravy ČD-DUSS Terminál,a.s. Ta prostřednictvím několika smluvních autodopravců zajišťuje svoz a rozvoz návěsů nejen po České republice, ale i do Polska nebo Německa.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics