Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

There is always something going on, on the railway. This is the place where you can find the most recent information not only about what is happening in our company CD Cargo, but also various interesting affairs taking place on the traffic market, and other.

Tarif ČD Cargo, a.s. na rok 2019 – změna č. 1

ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 01. 01. 2019 změnu č. 1 Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ) platného na rok 2019.

Předmětem změny č. 1 TVZ 2019 jsou tyto skutečnosti:

  • přesun zásad počítání dovozného za přepravu kolejových vozidel do smluvní oblasti;
  • zrušení poplatku doplňujícího PD 27.27;
  • upřesnění zásad pro počítání Poplatku nevyužití kapacity dráhy PD 80.71.

Úplné znění Tarifu ČD Cargo, a.s. je přístupné pro registrované zákazníky a je umístěno na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/Tarify.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics