Zásady ochrany soukromí ČDCgo

  1. Zásada minimálního sběru dat: Aplikace ČDCgo bude shromažďovat pouze minimální množství dat nezbytných pro správný chod a funkčnost aplikace. Nebudeme sbírat, uchovávat ani zpracovávat žádné osobní údaje, včetně jmen, adres, telefonních čísel nebo e-mailových adres.
  2. Bezpečnost dat: Veškerá data shromážděná aplikací budou řádně chráněna. Použijeme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili bezpečnost dat a zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zneužití.
  3. Anonymizace dat: Pokud aplikace shromažďuje jakékoliv informace o uživatelích, bude se jednat o anonymní data, která nelze použít k identifikaci konkrétních osob.
  4. Sdílení dat s třetími stranami: Neposkytneme žádná data shromážděná aplikací ČDCgo třetím stranám bez předchozího souhlasu uživatele.
  5. Kontakt pro dotazy o ochraně soukromí: Poskytneme uživatelům snadný způsob, jak nás kontaktovat ohledně otázek týkajících se ochrany soukromí a jakéhokoliv dotazu na téma ochrany dat.
  6. Transparentnost: Budeme transparentní ohledně toho, jak aplikace funguje a jaká data může shromažďovat. Tuto informaci zpřístupníme uživatelům ve formě zásad ochrany soukromí, které budou snadno dostupné v aplikaci.
  7. Aktualizace zásad: Zásady ochrany soukromí budou pravidelně revidovány a aktualizovány v souladu s vývojem aplikace. Uživatele budeme informovat o těchto změnách.
  8. Zákonné požadavky: Aplikace ČDCgo bude v souladu se všemi platnými zákonnými požadavky týkajícími se ochrany soukromí a ochrany dat.

Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hr.


   

 

ČD Cargo Logistics