Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

Měření hluku na lokomotivách ČD Cargo

ČD Cargo již v minulosti při opravách vyšších stupňů nechalo provést na několika lokomotivách řady 363 úpravu mezistěn stanovišť. Tato úprava spočívá v zaizolování mezistěn hmotou pohlcující zvuk. Zda je odhlučnění účinné a hladina hluku se snížila, se dá zjistit jedině porovnáním hlučnosti na lokomotivě vybavené úpravou mezistěny a na lokomotivě bez úpravy, přičemž měření je třeba provést za zcela identických podmínek.

Proto 9. dubna 2019 proběhlo v SOKV Ústí nad Labem měření hluku na stanovištích lokomotiv řady 363, kdy se porovnávala hlučnost na stanovišti lokomotivy s instalovaným odhlučněním a bez něj.

Z naměřených hodnot vyplynulo, že instalací odhlučnění na lokomotivě 363.072 došlo ke snížení hlukové zátěže a dosazená protihluková izolace účel plní. Zvuková izolace sníží nejen maximální hlučnost pronikající na stanoviště ze strojovny, ale i průměrnou hladinu hluku, které je strojvedoucí během své směny vystavován.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.