News

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. - změna č. 13

S účinností od 1.10.2020 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 13.

Předmětem změny č. 13 SPP je doplnění zásad pro čistotu vozů v článcích 2.11.9 a 2.12.4.

Text je barevně odlišen.

Úplné znění SPP se zapracovanou Změnou č. 13 je přístupné na internetové adrese www.cdcargo.cz/Čím se řídíme/Přepravní podmínky.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

Monday - Friday
7:00 - 18:00

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.