Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

Drawing exchange rate 1/2017

S účinností od 11.09.2017 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo,a.s. Přijímací kurz pro platby v EUR č. 1/2017. (navazuje na Přijímací kurz č. 2/2012).

State Currency unit Exchange rate Movement
EMU-EURO 1 EUR 22.80 CZK  

Společnost ČD Cargo, a.s. u faktur vystavených ve fakturační měně CZK přijímá úhrady faktur také v měně EUR. Za účelem zúčtování přijaté platby použije společnost ČD Cargo, a.s. tzv. Přijímací kurz pro platby v EUR.

Platnost přijímacího kurzu pro platby v EUR je stanovena na období do vydání nového Přijímacího kurzu.

Bankovní spojení pro příjem úhrad v EUR:

Č. účtu: 0010041280 kód banky: 0300
IBAN: CZ26 0300 1712 8003 0910 0413 BIC: CEKOCZPP

Uplynutím dne 24.04.2012 pozbývá platnosti Přijímací kurz č. 2/2012.

Přijímací kurz a další informace naleznete také na http://kurzy.cdcargo.cz

Ing. Sylva Kubátová
ředitelka
Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc
ČD Cargo, a. s.