OPT Olomouc

Obchodní případ je ukončen, když je zákazník spokojený a peníze jsou na účtu. A nejen o to, aby všechny faktury byly správně vystavené a zákazník za naše služby mohl zaplatit, se stará jednotka organizační struktury s názvem Odúčtovna přepravních tržeb (OPT).

Odúčtovna přepravních tržeb ČD Cargo vznikla 1. prosince 2007. Navazuje na bohatou tradici organizačních jednotek, které se v minulosti zabývaly fakturací a dalšími podobnými činnostmi. K těmto jednotkám patřila KPT (Kontrola přepravních tržeb) Litoměřice, Stod a Olomouc nebo KMŽP (Kontrola mezinárodních železničních přeprav) Olomouc. Samotná OPT vznikla k 1. červenci 2004 integrací všech uvedených jednotek, tehdy se zde však odúčtovávaly tržby nejen z nákladní, ale i z osobní přepravy. Zajímavou historii má i budova, kde dnešní OPT sídlí. Objekt na Vídeňské ulici čp. 15 byl postaven již v roce 1890 na náklady města a v roce 1895 sem bylo nastěhováno Ředitelství státních drah. V roce 1925 pak byla pro potřeby ředitelství v těsném sousedství, na Nerudově ulici, postavena další budova.

Ale dost historie, přenesme se do současnosti a řekněme si, že OPT má nyní 116 zaměstnanců, z čehož je 96 žen. Jednotlivé aktivity jsou primárně rozděleny do čtyř oddělení. Podívejme se nyní na jejich činnost podrobněji. Nejpočetnější je oddělení kontroly a rekalkulace, které je dále rozčleněno na skupiny dle jednotlivých druhů zpracovávaných činností (skupiny dovoz, vývoz, vnitro, průvoz, kombi a skupina služby). Je to proto, že každý druh zpracování má svá specifika. Primární činností oddělení je shromažďování dat o přepravách a službách s přepravou souvisejících z provozních informačních systémů, kontrola a audit dat, rekalkulace a zpracování podkladů k fakturaci a účtování přeprav, vlečkových služeb, doplňkových činností apod. Druhé nejpočetnější je pak oddělení urovnání a odúčtování, které zajišťuje účetní a finanční urovnání inkasovaného přepravného s ostatními dopravci (dle vyhlášky UIC 304), řeší nakupované výkony a služby a v neposlední řadě provádí operace spojené s odúčtováním vozů. Tu méně příjemnou činnost tohoto oddělení pak představuje agenda reklamací vystavených faktur. I když je nutné říci, že jejich počet rok od roku klesá.

Oddělení účtování a clearingu je rozděleno do dvou skupin, z nichž první zajišťuje agendu saldokonta odběratelů ČD Cargo (zpracování plateb, zápočtů, upomínání, penalizace) a zajišťuje zákaznický servis v oblasti fakturace. Druhou skupinu tvoří pracovníci účtárny přepravních tržeb. Poslední oddělení smluv a zákaznické podpory plní rovněž důležitou úlohu. Mimo jiné sem spadá agenda uzavírání smluv o centrálním zúčtování a elektronické fakturaci.

Měsíčně na OPT zpracujeme okolo 50 tisíc zásilek, což představuje cca 150 tisíc vozů nebo si lze pod tím také představit 5,3 milionů tun přepraveného zboží. Průměrný měsíční počet vystavených faktur se pohybuje okolo 15 tisíc a vztahuje se ke všem službám, které ČD Cargo poskytuje svým zákazníkům. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že téměř 94 % těchto faktur je distribuováno našim zákazníkům pouze v elektronické podobě.


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hr.


   

 

ČD Cargo Logistics