Aplikace.

Harmonizovaná nomenklatura zboží (NHM)

Harmonizovaná nomenklatura zboží (NHM) Harmonizovaná nomenklatura zboží (NHM) slouží ke kódování a označování zboží v železniční přepravě. Vznikla z Harmonizovaného systému popisu a číselného...

Jednotný železniční kurz

Jednotný železniční kurz

Katalog železničních nákladních vozů

Katalog železničních nákladních vozů ČD Cargo, a.s. Z následujícího katalogu si můžete vybrat nejvhodnější vůz pro nákladní přepravu daného zboží. Prohlédněte si fotografie a ověřte si, zda má...

Objednávka železničního nákladního vozu

Objednávka železničního nákladního vozu Pro vlastní realizaci přepravy vozové zásilky je prvním krokem objednávka železničního nákladního vozu, která se uplatňuje tzv. „Přihláškou nakládky"....

Stanice a disponenti

Stanice a disponenti

Tabulky záloh na zahraniční přepravné

Tabulky záloh na zahraniční přepravné Tabulky záloh na zahraniční přepravné ( TZZP ) umožní žst. stanovit zálohu za přepravu po zahraničním úseku v případech, kdy nebude moci stanovit cenu dle...

Omezení a zastavení přepravy (ZAN)

Omezení a zastavení přepravy (ZAN) Omezení nebo zastavení přepravy nebo nakládky vozových zásilek (ZAN) se vyhlašují na základě těchto skutečností: opatření vydaného drážním správním...

Centrální vozový systém CEVIS

Data a dotazy Aplikace Data a dotazy plně nahrazuje Centrální vozový informační systém (CEVIS). Přístup a použití Přístup a uživatelské právo do systému může získat externí uživatel,...

Elektronické odbavení zásilek

Elektronické odbavení zásilek Elektronický podej ČD Cargo nabízí zjednodušené odbavení zásilky ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě zavedením elektronického podeje zásilek. Vnitrostátní...

Přepravní spojení a tarifní vzdálenosti

Přepravní spojení a vzdálenosti Výsledky vyhledávání lze garantovat pouze mezi železničními stanicemi s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu. Časové údaje dodání zásilky na místa...